post_thumbnail_alt
/
/
/
כלביה עירונית תל אביב

כלביה עירונית תל אביב

טל: 03-6990889
אתר אינטרנט: http://www.homedog.co.il/
כתובת: ש"י עגנון 1
עיר: תל אביב
שעות פתיחה:

ימים א'-ה': 10:00-15:00, יום ו': 10:00-12:00
 

"צוות הכלביה העירונית ת"א" מורכב ממתנדבות ומתנדבים מסורים הפועלים לרווחת הכלבים, אשר מטרתם העיקרית היא שיפור איכות חייהם של הכלבים בכלביה והקטנת משך שהותם מאחורי סורגי הכלוב. עיקר ההתנדבות הינה הוצאת הכלבים לטיולים עסיסיים, לתת להם יד מלטפת ותשומת לב ולו לזמן קצוב בלבד על מנת לנסות לשמור להם על התקווה והניצוץ בעיניים. במקביל, מנסים בעמותה, באמצעות דרכים שונות למסור את כלבי הכלביה לאימוץ. ימי האימוץ ופרסום הכלבים הם חלק נכבד מפועלנו ובאמצעותם נמסרו כלבים רבים.