post_thumbnail_alt
/
/
/
המדרשה הישראלית לכלבנות

המדרשה הישראלית לכלבנות

טל: 03-6735522
אתר אינטרנט: http://www.ikc.org.il/Dev2Go.web?id=246183&sPID=45
פקס: 03-6727173
כתובת: ביאליק 26
עיר: רמת גן

התאחדות הישראלית לכלבנות הנה עמותה ישראלית על בסיס התנדבותי ואשר חברה בפדרציה הבינלאומית 
לכלבנות (FCI) וכפופה לתקנותיה. ההתאחדות הינה ארגון גג המאגד בתוכו מועדוני כלבים שונים משנת 1972 והיא מקיימת קורסים וסדנאות בנושאי כלבנות ועוד במסגרת המדרשה הישראלית לכלבנות.