post_thumbnail_alt
/
/
/
בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

טל: 08-9489021
אתר אינטרנט: http://ksvm.agri.huji.ac.il/
פקס: 08-9467940
עיר: רחובות

בית הספר לרפואה וטרינרית של האוניברסיטה העברית בירושלים הוקם ב-1985 ביוזמתו של פרופ' קלמן פרק, והוא המוסד היחיד בארץ המכשיר סטודנטים לקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (D.V.M).

הלימודים לקראת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית נמשכים 4 שנים (לאחר התואר הראשון). הלימודים בשלוש השנים הראשונות מתקיימים בעיקר בקמפוס הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות. שנת הלימודים האחרונה נלמדת בעיקרה בבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בקמפוס הקריה החקלאית בראשל"צ והיא מוקדשת לעבודה מעשית במקצועות הרפואה הווטרינרית השונים.