לני נעלמה מה10.2!!!!

לני, רועה גרמני מעורבת עם אקיטה אמריקאי. נעלמה מהיישוב עופרים בתאריך ה10.2, בשעות אחה"צ.
היא בת 3, מעוקרת וחברותית.
נשמח לכל עזרה שהיא!!! פרס כספי מובטח למוצא הישר(:
זמינים בכל השעות – 0545459444/ 054-7655855